Nieuws

Schitterend glas en goed nieuws bij Museum JAN

Schitterend glas en goed nieuws bij Museum JAN

Amstelveen - Museum JAN in Amstelveen (voorheen Museum Jan van der Togt) bestaat dit jaar 30 jaar. Dit wordt gevierd met de jubileumtentoonstelling 'Schitterend glas - 30 jaar Museum JAN': een overzicht van de bijzondere glascollectie. Ook bracht wethouder Herbert Raat (Kunst & Cultuur, VVD) goed nieuws vanuit de gemeente.

 


Allereerst: de expositie Schitterend glas opent op zaterdag 26 juni 2021. Bezoekers worden tijdens de tentoonstelling visueel getrakteerd op een grote collectie bijzondere glasobjecten, die zich in techniek, vorm en kleur van elkaar onderscheiden.

Het is ook voor het eerst in 30 jaar dat er een boek verschijnt over de geschiedenis en de fantastische glascollectie van Museum JAN, getiteld 'Museum JAN - ontstaan en collectie’. Het eerste exemplaar van het boek is reeds aangeboden aan de wethouder, die ook nog eens goed nieuws had voor het museum en de culturele sector in Amstelveen.

Optimaal effect van subsidie

Een proef met een meerjarige subsidie voor culturele instellingen blijkt namelijk geslaagd: 'Om de culturele infrastructuur op peil te houden, ontwikkelt de gemeente Amstelveen een flexibele meerjarige subsidieregeling. Onder meer Museum JAN doet sinds 2019 mee aan een proef waarbij het subsidie ontvangt voor een periode van drie jaar. Het college van B en W en de gemeenteraad toetsen gedurende deze periode op vaste momenten de gemaakte afspraken. Uit een tussenevaluatie blijkt dat het museum met de verleende subsidie het optimale maatschappelijke effect bereikt. De meerjarige subsidieregeling lijkt hiermee haar vruchten af te werpen.'

Opmaat

De Amstelveense manier van subsidiëring is een opmaat naar een meerjarige subsidiestructuur die momenteel in ontwikkeling is en die in november 2021 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Indien de gemeenteraad instemt met de nieuwe subsidiesystematiek, ontvangen instellingen de meerjarige subsidie als basis en kunnen zij voor eventuele aanvullende financiering een aanvraag doen voor projectsubsidies.

Het nieuwe subsidiebeleid moet instellingen stimuleren om te blijven vernieuwen en mogelijkheden te creëren om in te springen op nieuwe ontwikkelingen. De gemeente moedigt instellingen aan om samenwerkingen aan te gaan met andere culturele partners, onderwijsinstellingen en lokale ondernemers om het aanbod te verrijken.

Culturele euro

“Ons doel is ervoor te zorgen dat elke geïnvesteerde euro in kunst en cultuur gebruikt wordt om de maatschappelijke waarde van kunst en cultuur te vergroten. Het ontvangen van subsidie mag niet vanzelfsprekend zijn”, zegt Raat. “Met deze subsidieregeling kunnen wij jaarlijks een vinger aan de pols houden en de instellingen hebben de zekerheid van een driejarige subsidie als zij zich aan de voorwaarden houden. We zien aan Museum JAN dat dit goed kan werken. Door Marieke Uildriks en de raad van toezicht is het museum een trekker geworden voor het Oude Dorp. Dat is zowel cultureel als economisch van belang. Door een uitgekiende marketingstrategie en het zoeken naar samenwerkingen hebben zij het optimale maatschappelijke effect bereikt. Ik zou graag zien dat we dit binnen de gemeente breder gaan inzetten onder maatschappelijke instellingen.”

Verlenging subsidie

Voor Museum JAN loopt dit jaar de huidige subsidieperiode af. Omdat de coronacrisis gevolgen heeft voor de exploitatie kan op dit moment geen eindevaluatie plaatsvinden. Om een definitief oordeel te kunnen vormen over het volledige potentieel van het museum heeft het college van B en W dinsdag voorgesteld om de huidige subsidieregeling voor een jaar gedeeltelijk voort te zetten. Hierover neemt de gemeenteraad op 7 juli een besluit. Medio 2022 volgt een eindevaluatie van de subsidierelatie met Museum Jan.

Motie

De meerjarige subsidieregeling sluit aan bij een de motie die de gemeenteraad op 24 maart 2021 heeft aangenomen en waarin staat dat zij wil dat het college kaders stelt voor subsidieontvangers om het maatschappelijk effect te verhogen en te sturen op meer onderlinge samenwerking. De opzet van deze meerjarige subsidieregeling lijkt hierin te voorzien.

Foto: Marieke Uildriks en wethouder Herbert Raat met het boek 'Museum JAN - ontstaan en collectie’. 

Sharing is caring:

Secretariaat Biz Oude Dorp
Stationsstraat 16
1182 JN
Amstelveen

info@oudedorp.biz