Nieuws

Ondernemers in Oude Dorp op naar circulaire economie

Ondernemers in Oude Dorp op naar circulaire economie

Amstelveen – De ondernemers in het Oude Dorp van Amstelveen slaan in het kader van een pilot om tot een circulaire economie te komen, de handen ineen om de gescheiden afvalinzameling in het Dorp te verbeteren.


De goede scheiding van afvalinzameling is een voorwaarde voor hoogwaardig hergebruik van materialen. Ook worden door de pilot kosten voor ondernemers bespaard en wordt overlast door vrachtverkeer in het Oude Dorp verminderd.

Circle Economy

Een toekomstbestendige economie is een circulaire economie. Daar raken meer en meer mensen van doordrongen. Daarom heeft de gemeente Amstelveen opdracht gegeven aan Circle Economy om in kaart te brengen waar de kansen voor circulaire economie in Amstelveen liggen.

Kansen

Onderzocht is waar kansen liggen voor hergebruik van grondstoffen. Daarin heeft de gemeente in een consortium samengewerkt met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. Het onderzoeksbureau Circle Economy heeft de materiaalstromen in de belangrijkste economische sectoren in Amstelveen in kaart gebracht. Daarna is gekeken waar op moet worden ingezet voor de beste resultaten en zijn in totaal vier concrete pilots geformuleerd. Op 10 oktober, de dag van de duurzaamheid, is het eindrapport vastgesteld door het consortium en zijn de pilots van start gegaan.

Conclusie

Wethouder Economische Zaken en Duurzaamheid Floor Gordon: ‘De conclusie van het rapport is dat de realisatie van een circulaire economie een systeemverandering vergt en dus tijd en moeite kost. Geconfronteerd met deze enorme uitdaging, maken de pilots de circulaire economie tastbaar en behapbaar. Tegelijk geven ze een impuls aan belangrijke delen van de circulaire economie van Amstelveen. Deze scan is het startsein voor verdere samenwerking tussen gemeente en het bedrijfsleven, waarbij gemeente en bedrijven inzetten op circulair inkopen en het tegengaan van waardeverlies van grondstoffen’.

ICT-apparatuur

Naast de pilot in het Oude Dorp  zet Centralpoint samen met Ondernemersvereniging Amstelveen, Rabobank Amstel en Vecht en afvalbeheerder Meerlanden een campagne op voor Amstelveense (MKB) ondernemers om hoogwaardig hergebruik van ICT-apparatuur te stimuleren. De gemeente neemt twee pilots voor haar rekening. Zo wordt de dakrenovatie een van de gemeentegebouwen circulair aanbesteed. De kennis die de gemeente hierbij opdoet wordt ingezet bij volgende aanbestedingen. Het doel is dat in 2030 alle aanbestedingen van de gemeente circulair zijn.

Gebiedsontwikkeling

Daarnaast maakt de gemeente een start met circulaire gebiedsontwikkeling. De gemeente stelt voor de herontwikkeling van bedrijventerrein Legmeer een duurzaamheidskader op dat ook toegepast kan gaan worden voor andere gebieden. Het rapport is de weergave van een gedegen onderzoek waarbij niet alleen maar is gekeken naar cijfers en data, maar ook gesprekken zijn gevoerd met ondernemers en organisaties.

Begin

De gemeente stelt: ‘Dit rapport is pas het begin. We gaan nu met de informatie uit het rapport aan de slag. Bedrijven, organisaties en de gemeente hebben de belangrijke taak om hun eigen bedrijfsvoering circulair te maken. Ook heeft de gemeente een rol als aanjager en verbinder om de transitie circulaire economie de komende jaren te stimuleren. De gemeente zet hierbij volop in op kennisdelen en zal samen met de Amstelveense duurzaamheidpartners aansprekende businesscases van ondernemers in de etalage zetten en workshops, kennisbijeenkomsten en andere activiteiten organiseren’.

Sharing is caring:

Secretariaat Biz Oude Dorp
Stationsstraat 16
1182 JN
Amstelveen

info@oudedorp.biz

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.