Ondernemerz


Architectenbureau Hoogeveen
Dorpsstraat 54
1182 JE
Amstelveen
https://www.architectenbureau-hoogeveen.nl/bureau.html
s.dinkla@archhoog.nl


Architectenbureau Hoogeveen

Architectenbureau Hoogeveen B.V. is opgericht in 1976. Sinds 1991 is de dagelijkse leiding van het bureau in handen van Arjen Hoogeveen (1963). Het bureau heeft een platte, open organisatie, een informele werkcultuur, en is gehuisvest in een zelf ontworpen pand in de oude dorpskern van Amstelveen.

Capaciteiten

Architectenbureau Hoogeveen B.V. is een middelgroot bureau met een vaste kern van twaalf medewerkers: 'Ons werkgebied bestrijkt alle vormen van nieuwbouw (inclusief stedenbouwkundige inpassing), interieur, restauratie, transformatie en renovatie. Wij zijn toegerust voor alle aspecten van een volledige ontwerp- opdracht en werken nauw samen met een netwerk van externe adviseurs en een facilitair (teken-)bureau dat precies weet wat wij belangrijk vinden. De grote mate van continuïteit in onze personele bezetting staat borg voor een schat aan kennis en ervaring binnen de organisatie. Niet alleen op het gebied van architectuur, bouwtechniek en proces- management maar ook als het gaat om bouwen binnen taakstellende (bouw-)budgetten'. 

Werkwijze

Gedurende het hele traject van ontwerp tot oplevering is dezelfde projectleider het aanspreekpunt voor opdrachtgevers en uitvoerende partijen. Ten behoeve van een optimale communicatie en interactie met onze opdrachtgevers visualiseren wij onze ideeën vanaf de eerste ontwerp- fase door middel van studie-maquettes en driedimensionale computer- animaties. Deze ruimtelijke verbeeldingen bieden inzicht in het ontwerpproces en werken in de praktijk vaak ook als een accelerator voor de gedachtenvorming van de opdrachtgever.

Sharing is caring:

Secretariaat Biz Oude Dorp
Stationsstraat 16
1182 JN
Amstelveen

info@oudedorp.biz